Οροι χρήσης

Όροι Πώλησης

Συνθήκες
Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την εταιρεία Postrur. Σε όλη την περιοχή, οι όροι "εμείς", "μας" και "μας" αναφέρονται στο Postrur. Postrur προσφέρει αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, όλων των εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτήν την ιστοσελίδα, σε εσάς, τον χρήστη, με την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις απόψεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

Επισκέπτοντας την ιστοσελίδα μας ή/και αγοράζοντας κάτι από εμάς, εγγραφείτε στην "υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις ("όροι υπηρεσίας", "όροι), συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων προϋποθέσεις και πολιτικές που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή/και διατίθενται με υπερσύνδεση. Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε χρήστες που είναι πρόγραμμα περιήγησης, προμηθευτές, πελάτες, εμπόρους ή/και συνεισφέροντες περιεχομένου.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε να συνδεθείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι Όροι Χρήσης θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα υπόκεινται επίσης στους Όρους Χρήσης. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε, Τροποποιήστε ή αντικαταστήστε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά εάν έχουν γίνει οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή τη σελίδα. Η συνέχιση της χρήσης ή της πρόσβασης στον ιστότοπο μετά τη δημοσίευση των αλλαγών αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Το κατάστημά μας φιλοξενείται στο Shopify Inc. Η εταιρεία αυτή μας παρέχει την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που μας επιτρέπει να σας πωλήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

ΙΔΙΟ 1 - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Με την αποδοχή αυτών των όρων υπηρεσίας, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον την ηλικία της πλειοψηφίας στο κράτος ή την επαρχία κατοικίας σας, ή ότι είστε ηλικία της πλειοψηφίας στο κράτος ή την επαρχία της κατοικίας σας και έχετε μας δώσει τη συγκατάθεσή σας να επιτρέψετε στους μικρότερους γονείς σας να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ιστοσελίδα.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για παράνομους ή μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς, και δεν μπορείτε, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, να παραβιάσετε τους νόμους της δικαιοδοσίας σας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, νόμων για τα πνευματικά δικαιώματα).
Δεν πρέπει να μεταδίδετε σκουλήκια, ιούς ή κώδικα καταστροφικής φύσεως.
Μια παραβίαση ή παραβίαση οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις θα οδηγήσει στο άμεσο τέλος των υπηρεσιών σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε μια υπηρεσία ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.
Καταλαβαίνετε ότι το περιεχόμενό σας (εκτός των πληροφοριών της πιστωτικής κάρτας) μπορεί να διαβιβαστεί στο σαφές και (α) μπορεί να περιλαμβάνει μεταδόσεις μέσω διαφορετικών δικτύων. και β) αλλαγές για τη συμμόρφωση και την προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων ή των συσκευών διασύνδεσης. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες όταν μεταδίδονται μέσω των δικτύων.
Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, να αντιγράψετε, να πουλήσετε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας, τη χρήση της Υπηρεσίας, ή πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στην ιστοσελίδα μέσω του οποίου παρέχεται η Υπηρεσία χωρίς ρητή γραπτή εξουσιοδότηση από εμάς, μεταπωλούν ή λειτουργούν.
Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία είναι μόνο για ευκολία και δεν έχουν ως αποτέλεσμα να περιορίζουν ή να επηρεάζουν τους παρόντες Όρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δεν είμαστε υπεύθυνοι αν οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μία ενιαία βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να διαβουλεύεται πρωταρχικό, πιο ακριβές, περιεκτικές ή έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Κάθε εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι με δική σας ευθύνη.
Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες δεν είναι απαραίτητα σημερινές και παρέχονται μόνο για πληροφορίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές που γίνονται στην ιστοσελίδα μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο της) ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι σε εσάς ή σε τρίτο μέρος για τυχόν αλλαγές, αλλαγές τιμών, αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εάν υπάρχουν)
Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να έχουν περιορισμένες ποσότητες και μπορούν να επιστραφούν ή να ανταλλαχθούν μόνο σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής μας.
Προσπαθήσαμε να εμφανίσουμε τα χρώματα και τις εικόνες των επαγγελματιών μας όσο το δυνατόν πιο πιστά. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής.
Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς υποχρέωση, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές και οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Κάθε προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται σε αυτό το site είναι μηδέν όπου απαγορεύεται.
Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα ενός προϊόντος, υπηρεσία, πληροφορίες ή άλλο υλικό που αγοράζετε ή λαμβάνετε θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας ή τα λάθη σας στην υπηρεσία θα διορθωθούν.

Στοιχείο 6-εφαρμογή δασμολογικής και λογαριασμού
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία μας. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να ισχύουν για παραγγελίες που υποβάλλονται από ή υπό τον ίδιο λογαριασμό πελατών, την ίδια πιστωτική κάρτα, ή/και παραγγελίες με την ίδια τιμολόγηση ή/και διεύθυνση παράδοσης. Εάν μια παραγγελία τροποποιηθεί ή ακυρωθεί, μπορούμε να προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε επικοινωνώντας με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τη διεύθυνση τιμολόγησης / τηλεφώνου που παρέχεται κατά τη στιγμή που έγινε η παραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίζουμε ή να απαγορεύουμε οποιαδήποτε παραγγελία που, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, φαίνεται να έχει περάσει μέσω εμπόρων, μεταπωλητών ή διανομέων.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας.ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και για την ακρίβειά τους.


Για να δείτε την πολιτική απορρήτου μας.


.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η συχνότητα των μηνυμάτων ποικίλλει. Η συγκατάθεση δεν αποτελεί προϋπόθεση αγοράς.Οι υποσχέσεις μας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ

Η ομάδα μας είναι εδώ για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

100% ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Επιλέξαμε να εμπιστευτούμε την αγορά σας στη Stripe και την PayPal χάρη στις 100% ασφαλείς υπηρεσίες τους.

Γρήγορη πλοία

Η παραγγελία σας θα αποσταλεί εντός 24-48 ωρών και θα παραδοθεί στο σπίτι σας εντός 9-14 ημερών!

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα υψηλής ποιότητας πρότυπα μας εγγυώνται την ικανοποίηση των πελατών μας. Επιπλέον, προσφέρουμε μια εγγύηση επιστροφής χρημάτων 45 ημερών.