Villkor

Försäljningsvillkor

Betingelser
Du samtycker till att vi kan dra tillbaka tjänsten från tid till tid för obestämda perioder eller avsluta den när som helst utan att varna dig. Du accepterar uttryckligen att användningen eller oförmågan att använda tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som finns tillgängliga för dig genom tjänsten tillhandahålls (om vi inte nämner) "som är" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon deklaration, garanti eller villkor av något slag, uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för marknadskvalitet, Lämplighet för en viss användning, hållbarhet, titel och brist på varumärkesförfalskning.

Dessutom är Tjänsten inte ansvarig för fel eller utelämnande av innehållet, eller eventuella förluster eller skador av något slag till följd av användningen av Tjänsten eller något innehåll (eller produkter) som publiceras, överförs eller görs tillgängligt genom Tjänsten, Även om han informerades om möjligheten till dessa fel eller försummelser. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter undantag eller begränsning av ansvar för på varandra följande eller oavsiktliga skador, i dessa stater eller jurisdiktioner, vårt ansvar begränsas till den maximala åtgärd som tillåts enligt lag, även om deras möjlighet har rapporterats.

Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter undantag eller begränsning av ansvar för på varandra följande eller oavsiktliga skador, I dessa stater eller jurisdiktioner kommer vårt ansvar att begränsas till den maximala åtgärd som tillåts enligt lag, även om deras möjlighet har rapporterats. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter undantag eller begränsning av ansvar för på varandra följande eller oavsiktliga skador, i dessa stater eller jurisdiktioner begränsas vårt ansvar till det högsta tillåtna av lag. Du går med på att kompensera och frigöra från allt ansvar Post och vårt moderbolag, våra dotterbolag, våra dotterbolag, våra partners, våra direktörer, våra agenter, våra entreprenörer, våra entreprenörer, våra återförsäljare, våra tjänsteleverantörer, våra underleverantörer, våra leverantörer, våra leverantörer, Vår praktik och våra anställda i händelse av en fordran eller begäran, att försvara och avstå från alla ansvar, inklusive de rimliga advokatavgifter som krävs av en tredje part på grund av att du har brutit mot dessa Användarvillkor eller något dokument som ingår i dessa, Eller din brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter, eller som härrör från den. POST 15-DIVISIBILITET

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses vara olaglig, noll eller icke verkställbar, Denna bestämmelse ska dock vara tillämplig i den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning och den icke tillämpliga parten ska anses vara avskiljbar från denna. dessa användarvillkor, Eftersom denna bestämmelse inte påverkar de övriga bestämmelsernas giltighet och tillämplighet. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. De skyldigheter och skyldigheter för de parter som följts före omfördelningsdatumet skall överleva vid utgången av detta avtal i praktiska syften. Ses. Dessa Användarvillkor gäller om de inte avbryts av dig eller av oss. Du kan när som helst avsluta dessa användarvillkor genom att informera oss om att du inte längre vill använda våra tjänster eller genom att inte längre använda våra tjänster. webbplats.

Om du, efter eget gottfinnande, inte följer, eller om vi misstänker att du inte har följt, något av villkoren eller någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor, Vi kan säga upp detta Avtal när som helst utan föregående meddelande och du ska vara ansvarig för alla belopp som förfaller fram till den dag då utbetalningen löper ut. Överenskommelsen och/eller, därför, vi kan vägra dig tillträde till våra tjänster (eller någon del av dessa).

Artikel 17 – AVTALETS INTEGRADET
Det faktum att vi inte utövar eller tillämpar en rättighet eller en bestämmelse i dessa Användningsvillkor innebär inte ett undantag från den rättigheten. Försörjning.
Dessa Användarvillkor och eventuella policyer eller regler som vi har publicerat på denna webbplats eller i förhållande till tjänsten utgör hela avtalet mellan denna webbplats du och oss och reglera din användning av tjänsten.
Du får inte överföra några maskar, virus eller kod av destruktiv karaktär.
De ersätter alla tidigare eller samtida avtal, meddelanden och förslag, både muntliga eller skriftliga. mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av Användarvillkoren).

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Någon tvetydighet i tolkningen av dessa Användarvillkor ska inte tolkas mot den part som skrev dem.
Dessa Användningsvillkor och alla separata Avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster kommer att regleras och tolkas i enlighet med Irlands lagstiftning. .. BILAGA II
Du kan visa den senaste versionen av användarvillkoren när som helst genom att besöka denna sida.
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, Ändra eller ersätta någon del av dessa Villkor för tjänst genom att skicka uppdateringar och ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET
Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om några ändringar har gjorts på vår webbplats. Fortsatt användning eller tillgång till vår webbplats eller tjänst efter offentliggörandet av ändringar i dessa Användarvillkor är att acceptera dessa ändringar. POST 20 KOORDINATER
Frågor om användarvillkoren ska ställas till Info@postur.co.uk. [ÄRKNING AV MOMSNUMMER] Genom att acceptera ställning SMS marknadsföring vid cash desk och initiera ett köp eller prenumeration via våra abonnemangsverktyg, du samtycker till att få återkommande textmeddelanden (för din beställning, inklusive drop order påminnelser), marknadsföringserbjudanden Inklusive förfrågningar om utvärdering från oss, Även om ditt mobilnummer är på en statlig eller federal uteslutningslista. Om du har några frågor, skicka ett Hjälpmeddelande till det nummer du fick meddelandena från.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV SERVICE OCH PRISER
Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Du kan också kontakta oss på adressen nfo@postur.co.uk för mer information.
Så långt tillämplig lag tillåter, så håller du med om att vi inte är ansvariga för misslyckandet, Försening eller fel vid leverans av information som sänds via tjänsten. eventuella fel i denna information och/eller eventuella åtgärder som du kan eller inte kan vidta på grundval av informationen eller tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online på webbplatsen.

Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort en produkt. Alla erbjudanden om en produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik.AVSNITT 7 - TILLVALSVERKTYG
Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet.
ARTIKEL 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÄTEN
.Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
ARTIKEL 14 - ERSÄTTNING

ARTIKEL 16 - UPPSÄGNING

ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAG


Frekvensen av meddelanden varierar. Samtycke är inte ett villkor för köp.

Om du vill sluta ta emot text marknadsföringsmeddelanden och meddelanden, svara av STOP på alla mobilmeddelande som skickas av oss eller använd den avsluta prenumerationslänken som vi gav dig i ett av våra meddelanden. Du förstår och håller med om att alternativa metoder för avregistrering, såsom användning av andra ord eller förfrågningar, kommer inte att betraktas som ett rimligt sätt att avsluta prenumerationen. Vi tar inte betalt för tjänsten, men du ansvarar för alla avgifter och avgifter i samband med textmeddelanden som införts av din trådlösa tjänsteleverantör. Meddelande- och datahastigheter kan tillkomma.Vi har rätt att när som helst ändra vilket telefonnummer eller kortkod som vi använder för att driva Tjänsten. Du kommer att bli informerad. Du samtycker till att alla meddelanden du skickar till ett telefonnummer eller kort kod som vi har ändrat, Inklusive begäran om STOP eller AID, kanske inte tas emot och att vi inte är skyldiga att uppfylla kraven i dessa budskap.

Våra löften

KUNDSERVICE

Vårt team finns här för att svara på alla dina frågor, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

100 % SÄKER OCH SÄKER BETALNING

Vi har valt att anförtro ditt köp till Stripe och PayPal tack vare deras 100% säkra tjänster.

SNABB INSÄTTNING

Din beställning kommer att skickas inom 24-48 timmar och levereras till ditt hem inom 9-14 dagar!

Nöjdhet GARANTERAD

Våra höga kvalitetsstandarder garanterar att våra kunder är nöjda. Dessutom erbjuder vi en 45-dagars pengarna-tillbaka-garanti.