Gebruiksvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Conditie
Deze website wordt beheerd door het bedrijf Postur. Op de hele Site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Postur. Postur biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze website, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen die hierin zijn opgenomen.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, abonneert u zich op onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Site niet bezoeken of de Services niet gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Site na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit bedrijf biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om uw minderjarige ouders toe te staan deze website te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag, door de Service te gebruiken, geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).
U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard overdragen.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om service op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) duidelijk kan worden verzonden en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van netwerken of interconnectieapparatuur. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via netwerken worden verzonden.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verkopen of exploiteren.
De koppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en beperken of anderszins hebben geen invloed op deze Voorwaarden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op de inhoud van deze site is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen voor informatieve doeleinden verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben ernaar gestreefd om de kleuren en afbeeldingen van onze professionals zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te verwijderen. Elk aanbod van producten of diensten op deze site is ongeldig waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een door u gekocht of ontvangen product, dienst, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen of dat fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval van een wijziging of annulering van een bestelling, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om elke bestelling te beperken of te verbieden die, naar eigen goeddunken, lijkt te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie ons retourbeleid voor meer informatie.

HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAP
We kunnen u toegang bieden tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beïnvloeden.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot deze tools op een "as is" en "as available" basis zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik van optionele tools die via de Website worden aangeboden, is volledig op eigen risico en u moet ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de relevante externe leveranciers.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief het aanbieden van nieuwe tools en middelen). Deze nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - KOPPELINGEN MET DERDEN
Sommige inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we garanderen niet, hebben enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden, of andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de relevante derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS
Wanneer u bepaalde specifieke inzendingen (zoals wedstrijdinzendingen) op ons verzoek of zonder een verzoek van ons verzendt, dient u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen in, online, per e-mail, post of anderszins (gezamenlijk "Feedback"), u gaat ermee akkoord dat we kunnen bewerken, alle Opmerkingen die u bij ons indient op elk moment en zonder beperking kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn niet en zullen niet verplicht zijn (1) om de Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor de opmerkingen; of (3) reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die we, naar eigen goeddunken, onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend achten, of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt. U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er ook mee akkoord dat uw opmerkingen niet aanstootgevend zullen zijn of illegaal, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor opmerkingen die door u of derden worden geplaatst.

ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS
Het indienen van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN NALATIGHEDEN
Van tijd tot tijd kan informatie op onze site of in de Service typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, om informatie te wijzigen of bij te werken, of om bestellingen te annuleren als informatie op de Service of op een gerelateerde website onjuist is, op elk moment zonder kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend). .
We zijn niet verplicht om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele datum van update of vernieuwing die in de Service of op een gerelateerde website is vermeld, mag worden beschouwd als een indicatie dat de informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast de andere verboden die in de Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te moedigen illegale activiteiten te ontplooien; (c) om internationale, federale, provinciale of lokale voorschriften, regels, wetten of verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) onjuiste of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. die op enigerlei wijze wordt of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of gerelateerde websites, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. die op enigerlei wijze wordt of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of gerelateerde websites, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt, of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gekoppelde website, andere websites of internet verstoort of omzeilt. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt. of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt.


ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIE; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen niet dat het gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U gaat ermee akkoord dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of de Service op elk gewenst moment kunnen beëindigen zonder kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van, of het onvermogen om de Service te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u beschikbaar worden gesteld, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd op een "as is" en "as available" basis voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreukmakendheid.
Bovendien is de Service niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die via de Service is geplaatst, verzonden of beschikbaar gesteld, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke fouten of weglatingen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de exc of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan, zelfs als de mogelijkheid is gemeld. Omdat sommige staten of rechtsgebieden het eigen risico of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan, zelfs als de mogelijkheid is gemeld. Omdat sommige staten of rechtsgebieden het eigen risico of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING
U stemt ermee in Postur en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, aannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen elke claim of eis, te verdedigen en te vrijwaren, inclusief redelijke advocatenkosten die door een derde partij in rekening worden gebracht als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of enig document dat hierin is opgenomen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID
Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en wordt het niet-afdwingbare deel geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan, blijven in alle opzichten van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tenzij ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken of door te stoppen met het gebruik van onze website.
Als u, naar eigen goeddunken, faalt, of wij vermoeden dat u hebt gefaald, met een van de voorwaarden of bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of, als gevolg daarvan, kunnen we u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST
Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze website of in verband met de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de partij die ze heeft opgesteld.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij diensten aan u verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ierland.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken door deze pagina te bezoeken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS
Vragen met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden moeten worden gericht aan Info@postur.co.uk
[BTW-NUMMER INVULLEN]

Door u bij het afrekenen aan te melden voor sms-marketing van Postur en een aankoop te initiëren of u te abonneren via onze abonnementstools, gaat u ermee akkoord terugkerende sms-meldingen te ontvangen (voor uw bestelling, inclusief herinneringen aan verlaten bestellingen), tekstmarketingaanbiedingen en transactionele teksten, inclusief beoordelingsverzoeken van ons, zelfs als uw mobiele telefoonnummer op een staats- of federale bel-me-niet-lijst staat. De frequentie van berichten varieert. Toestemming is geen aankoopvoorwaarde.

Als u niet langer sms-marketingberichten en -meldingen wilt ontvangen, beantwoordt u per STOP op een mobiel bericht dat door ons is verzonden of gebruikt u de afmeldlink die we u in een van onze berichten hebben verstrekt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methoden om u af te melden, zoals het gebruik van andere woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijk middel om u af te melden. We brengen geen kosten in rekening voor de service, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en toeslagen in verband met sms-berichten die door uw draadloze serviceprovider worden opgelegd. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.

Als u vragen heeft, stuur dan een HELP-bericht naar het nummer waarvan u de berichten hebt ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen via nfo@postur.co.uk voor meer informatie.

We hebben het recht om elk telefoonnummer of korte code die we gebruiken om de Service te bedienen op elk moment te wijzigen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. U gaat ermee akkoord dat berichten die u verzendt naar een telefoonnummer of shortcode die we hebben gewijzigd, inclusief verzoeken om STOP of HULP, mogelijk niet worden ontvangen en dat we niet verplicht zijn om verzoeken in dergelijke berichten te honoreren.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige storing, vertraging of fout in de levering van informatie die via de Service wordt verzonden, eventuele fouten in dergelijke informatie en/of enige actie die u al dan niet onderneemt op basis van de informatie of service.

Onze beloften

EXCALLENTE KLANTENservice

Ons team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

100% VEILIGE BETALING

We hebben ervoor gekozen om uw aankoop toe te vertrouwen aan Stripe en PayPal dankzij hun 100% veilige diensten.

SNELDE VERZENDING

Je bestelling wordt binnen 24-48 uur verzonden en binnen 9-14 dagen bij je thuisbezorgd!

TEVREDENHEID GEGARANDEERD

Onze hoge kwaliteitsnormen garanderen de tevredenheid van onze klanten. Bovendien bieden we een geld-terug-garantie van 45 dagen.